INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Součástí vzdělávání "na dálku" je i příprava na přijímací zkoušky. V předmětech Cvičení z matematiky a českého jazyka žáci formou samostudia a online výuky řeší úlohy, které jim mají pomoci přijímací zkoušky úspěšně zvládnout.

Od 11. května 2020 budou probíhat ve škole konzultace pro žáky konající přijímací zkoušky. Konzutační hodiny budou každé pondělí od 9:00 do 12:00 hod. z předmětů matematika a český jazyk. Pro tyto žáky bude vytvořena neměnná školní skupina a to až do termínu konání přijímacích zkoušek. Zájem o konzultace je zjišťován prostřednictvím dotazníku rodičům.