INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Po jarních prázdninách budou rodiče informováni o přihláškách a přijímacím řízení na střední školy.