INFORMACE

PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.–5. TŘÍDY:

Pod dobu nepřítomnosti žáka ve škole budou rodiče informováni třídním učitelem o domácích úkolech a probraném učivu prostřednictvím emailu. Pracovní sešity nebo pracovní listy, které žák nemá doma k dispozici, si rodič může vyzvednout ve škole u třídního učitele. Pro rodiče žáků 1. třídy zůstává systém informování stejný jako doposud (etřída).

PRO RODIČE ŽÁKŮ 6.–9. TŘÍDY:

Starší žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností. V případě nepřítomnosti ve škole si žák zajišťuje informace o probraném učivu a domácích úkolech sám.