JAK SBÍRÁME BATERIE, ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZÁŘIVKY

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení, baterií a osvětlovacích zařízení.Firmě Asekol jsme odevzdali 240 kg drobného elektrozařízení. Firmě Ecobat jsme předali nasbíraných 29 kg baterií a firmě Ekolamp jsme ke zpětnému odběru odevzdali 109 kg zářivek a osvětlovacích zařízení. Všem kdo se podílí na ochraně životního protředí patří velký dík.