JAK SBÍRÁME BATERIE, ELEKTROZAŘÍZENÍ A ZÁŘIVKY

V podzimních měsících roku 2016 proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení, baterií a osvětlovacích zařízení. Firmě Asekol jsme odevzdali 240 kg drobného elektrozařízení. Firmě Ecobat jsme předali nasbíraných 29 kg baterií a firmě Ekolamp jsme ke zpětnému odběru odevzdali 109 kg zářivek a osvětlovacích zařízení. Všem kdo se podílí na ochraně životního prostředí patří velký dík.