JARNÍ SBĚR PAPÍRU

Ve čtvrtek 4. května se na naší škole uskutečnil již tradiční janí sběr papíru. 79 dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly téměř 9 tun papíru a lepenky a 12 kg hliníku. Vítezem školní soutěže se stal žák 7. třídy D. Kolář (620 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru papíru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 9. třídy, kteří nanosili veškerý papír do kontejnerů. (výsledky)