JAZYKOVÁ ANIMACE

V pátek 16. února proběhla v 8. a 9. třídě naší školy neobvyklá hodina německého jazyka, když naši školu navštívila jazyková animátorka z Tandemu. Cílem animace bylo prohloubit již získané znalosti, podpořit zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země, pomocí zábavných aktivit motivovat žáky k učení se cizí řeči a odbourat představu, že němčina je těžko zvládnutelný jazyk.