ČESKO-NĚMECKÁ JAZYKOVÁ ANIMACE

Ve středu 16. prosince byla pro žáky 8. třídy připravena česko-německá jazyková animace. Organizovali ji jazykoví animátoři plzeňského koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a naši žáci tak měli možnost slyšet němčinu z úst rodilého mluvčího.  Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí z reálií Německa, Rakouska i Švýcarska, poznali, že se s němčinou setkávají častěji, než si mnohdy uvědomují. Zábavným způsobem si přiblížili základy cizího jazyka a prohloubili již získané jazykové znalosti. I když jazyková hodina proběhla v současné problematické době online, žákům se líbila. (foto)