PROJEKT KAREL IV.

Při příležitosti oslav výročí 700 let od narození Karla IV. se žáci naší školy zapojili do výtvarného projektu o Karlu IV.  Této významné osobnosti českých dějin se děti nevěnovaly  jen v rámci výuky vlastivědy a dějepisu. V rámci hodin výtvarné výchovy i práce s počítačem děti vytvořily řadu pěkných prací. Krásnou výtvarnou práci předvedla děvčata z 8. třídy (R. Mokrá, K. Ondráčková), která slepila papírový model Karlštejnu v měřítku 1 : 350. (foto)