KARNEVALOVÉ MASKY VE 2. TŘÍDĚ

V prvouce si povídáme o masopustu a karnevalech a tak jsme si i některé masky vyzkoušeli. Všem nám to moc slušelo a hezky jsme si to užili. (foto)