"KAŠTANOVÁNÍ" 4. třídy

Žáci 4. třídy v rámci vvyučování praktické činnosti vytvářeli podzimní obrazy z kaštanů. Nejprve byli rozděleni do dvojic, poté do čtveřic a ve skupinách soutěžili, kdo dříve dílo vytvoří. Na závěr společně udělali ze všech kaštanů velkého draka. Práci se nadšeně věnovali celou hodinu a pak o přestávce zvali žáky z ostatních tříd, aby se na jejich práci podívali. (foto