KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

V úterý 2. února se na naší škole uskutečnila Konverzační soutěž v anglickém jazyce, ve které se hodnotila kromě poslechové části také slovní zásoba, plynulost, správnost a výslovnost mluveného projevu. V kategorii 1. A zvítězila žákyně 7. třídy E. Šerejchová, která postupuje do okresního kola.