KOŠ SNŮ

Výroba koše pro tříděný odpad - výtvarný úkol - 4/2009