KURZ PRVNÍ POMOCI

V dubnu žáci 8. třídy absolvovali tři části kurzu první pomoci, kdy se učili, jak správně poskytnout první pomoc a umět se zachovat v různých situacích. Žáci prakticky nacvičovali resuscitaci i ošetření různých zranění. Součástí kurzu byla také beseda s profesionálním hasičem z HZS Žďár n. Sáz. a prohlídka záchranářského vozu se speciálními přístroji. (foto)