KURZ PRVNÍ POMOCI

Ve dnech 8. a 12. dubna byl pro žáky 8. třídy připraven odborný kurz první pomoci, kde se učili, jak správně poskytnout první pomoc a umět se zachovat v různých situacích. Žáci prakticky nacvičovali resuscitaci i ošetření různých zranění. (foto)