LES VE 2. TŘÍDĚ

Žáci 2. třídy si v hodinách prvouky vyprávěli o lesích, podzimu a zvířátkách. V hodinách čtení přečetli mnoho článků s touto tématikou a proto se rozhodli, že si vytvoří malý les i ve své třídě. Přinesli si k tomu spoustu přírodnin a les vytvořili v pracovních činnostech.  Moc se jim povedl. (foto)