LESNÍ PEDAGOGIKA

V pátek 25.5. se žáci 1. stupně zúčastnili akce „Lesní pedagogika“ ve Starém Ransku. Pestrý program pro žáky nachystalo Lesní družstvo Přibyslav. Program probíhal na 7 stanovištích, která si děti ve skupinkách prošly. Zkusily sázet stromky, uříznout polínko, poznávaly stopy, kůže a lebky lesních zvířat, rozeznávaly listy stromů, zvuky lesa a zahrály si různé hry na postřeh. Akce trvala 4 hodiny a žáci byli odměněni medailí a sladkostí. (foto)