MINISČÍTÁNÍ 2020

Ve dnech 9. a 10. prosince se žáci 6. až 9. třídy poprvé zapojili do zábavně-vzdělávacího projektu Českého statistického úřadu, který předchází blížícímu se Sčítání lidu 2021. Žáci odpovídali anonymně a online na 21 otázek např. Kolik knih přečteš za rok? Co jíš při štědrovečerní večeři? Kdo je tvůj vzor? ... Finální výsledky této celorepublikové akce budou zveřejněny v lednu 2021.