MOTIVAČNÍ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

V úterý 8. června se na naší škole uskutečnila akce s názvem Motivační odpoledne pro budoucí prvňáčky. Vzhledem k epidemiologické situaci se zápis dětí do 1. třídy uskutečnil pouze administrativně a proto cílem tohoto odpoledne bylo pozvat přijaté děti a jejich rodiče do školy a seznámit je s prostředím školy. Pro děti byla připravena stezka školou, kde v jednotlivých učebnách plnili úkoly nejen vědomostní, ale i sportovní. Také se seznámili s jejich třídní učitelkou a prohlédli si celou školní budovu. Putování školou bylo zakončeno u paní ředitelky, která děti pochválila za splněné úkoly a předala jim dárečky, které pro ně vyrobili naši nejstarší žáci. (foto)