NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

Ve dnech 13.–19. listopadu se žáci 9. třídy zapojili do Národního testování znalostí, které organizovala společnost SCIO. Cílem testování bylo sledování výsledků vzdělávání, ověřovaly se znalosti, dovedností, klíčové kompetence a studijní předpoklady. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.