NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

Ve dnech 12.–19. dubna se žáci 5. třídy zapojili  do národního testování základních škol, které organizovala společnost SCIO. Cílem bylo testování znalostí a dovedností a sledování výsledků vzdělávání. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.