PROHLÍDKA BETLÉMU

Několik let jsme nenavštívili beltlém u Šustrů. Letos jsme to napravili a 20. prosince se všichni žáci z 1.–5. třídy vydali k beltému. Po prohlídce děti zazpívaly vánoční píseň Veselé Vánoce, a protože se jim beltém líbil, slíbili, že se znovu vrátí i s rodiči. (foto)