NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Dne 23. května absolvovali žáci 4. ročníku již druhou návštěvu dopravního hřiště ve Žďáru nad Sázavou. Nejprve žáky čekala teoretická část. Znovu si prošli základní pravidla jízdy v provozu, znalosti o dopravních značkách. Za pomoci hry se učili řešit situace na křižovatkách. Své znalosti si rozšířili i za pomoci instruktážních videí. Teoretická část byla završena písemným testem. Pokud žáci test vyřešili úspěšně, získali průkaz cyklisty. Po teorii došlo i na praxi, kdy jsme se přesunuli z učebny ven. Každý žák dostal své kolo a všechny teoretické znalosti si mohli prakticky vyzkoušet. Tentokrát na hřišti byla vypnuta světelná signalizace, takže žáci museli pečlivě sledovat dopravní značky a nezapomínat na pravidlo pravé ruky. Žáci byli bedlivě pozorováni paní instruktorkou, která je upozorňovala na chyby, kterých se občas někteří dopouštěli. Děti si akci, i přes nepřízeň počasí užily. Upevnily si znalosti a naučily se ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu. (foto)