NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

V úterý 1. října žáci 4. třídy navštívili dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou. Po teoretické části, kdy si děti zopakovaly zásady bezpečnosti na silnici, připomenuly si znalost dopravních značek a trénovaly přednost v jízdě na křižovatkách, si nasadily helmy a rukavice a s nadšením se vrhly na praktickou část. Procvičily jízdu na semaforech, kruhovém objezdu, dávaly přednost chodcům, projely bez nehod všechny křižovatky. Počasí dětem přálo, a tak si užily jedno hezké dopoledne. (foto)