NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Ve čtvrtek 3. června se pro žáky 4. třídy uskutečnila druhá část výukového kurzu na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou. V teoretické části si děti zopakovaly dopravní značky, pravidla silničního provozu, situace na křižovatkách, pak si nasadily helmy a rukavice a s nadšením se vrhly na projíždění cvičných silnic. Zvládly jízdu na semaforech, kruhovém objezdu a všechny křižovatky projely bez nehod. (foto)