NÁVŠTĚVY KNIHOVNY M. J. SYCHRY

12. května žáci 3. třídy navštívili Knihovnu J. M. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Pracovnice knihovny pro ně nachystaly besedu na téma Knihovnická lekce. Děti se seznámily se způsoby řazení a vyhledávání knih v dětském oddělení. Všem se beseda líbila a někteří si domů odnesli přihlášku. O den později tedy 13. května navštívili knihovnu žáci 9. třídy, pro které byla připravena beseda na téma Karel Čapek. (foto)