BESEDA V KNIHOVNĚ

Ve středu 2. května navštívili žáci 9. třídy Knihovnu M. J. Sychry ve Žďáře n. S. Na oddělení pro dospělé čtenáře absolvovali besedu o Karlu Čapkovi a v knihovnickoinformační přípravě čtenářů se dozvěděli informace o fungování knihovny.