NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Žáci 6. třídy navštívili dne 24. dubna knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Byla tam pro ně připravena beseda o dobrodružné literatuře a seznámení se s prostředím knihovny. Žáci si prohlédli množství knih v různých odděleních, časopisy, seznámili se s výpůjčním systémem a dobou. Mnozí z nich se také rozhodli, že se stanou registrovanými čtenáři knihovny, aby měli větší příležitost přečíst si zajímavé tituly, které doma nemají.