NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Dne 7. května navštívili žáci 9. třídy oddělení pro dospělé čtenáře v knihovně ve Žďáře nad Sázavou. Seznámili se s dílem spisovatele Karla Čapka a prohlédli si knihovnu a její oddělení včetně hudebního oddělení, studovny a čítárny.