NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ

Ve středu 10. dubna navštívily děti z mateřské školy 1. třídu. Prvňáčci předvedli čtení, psaní, počítání a pak pomáhali předškolákům vyplnit pracovní list. Za odměnu si vyměnily sladkosti a prvňáčci dostali hezkou záložku do knihy. (foto)