NÁVŠTĚVA ÚŘADU MĚSTYSE BOHDALOV

V úterý 12. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Seznámili se zaměstnanci úřadu a jejich pracovními povinnostmi. Potom se slova ujal pan starosta, který žákům přiblížil fungování úřadu a obecního zastupitelstva, rozpočet obce a projekty, které již uskutečněné byly či jejichž realizace se chystá na nejbližší dobu. Na závěr mohli žáci nahlédnout do kroniky obce a najít v ní třeba i svoje jména. Děkujeme všem, kteří se žákům věnovali. (foto)