NÁVŠTĚVA ÚŘADU MĚSTYSE BOHDALOV

V úterý 18. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Pan starosta je seznámil s fungováním úřadu, hospodařením obce a projekty, které jsou v Bohdalově v plánu do budoucna. Děkujeme. (foto)