NÁVŠTĚVA ÚŘADU

V úterý 17. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Seznámili se se všemi zaměstnanci úřadu a náplní jejich práce, fungováním úřadu, hospodařením obce a projekty, které v Bohdalově probíhají nebo jsou v plánu do budoucna. (foto)