NEPRAVÝ MODROTISK

V rámci projektu MAP II. využila naše škola tvůrčí příležitost a zapojila se do aktivity s názvem "Pojďte s námi tvořit - nepravý modrotisk". Jejím smyslem je podpora polytechnického vzdělávání, řemesel a tradic. Žáci 4. a 5. třídy obdrželi sady potřebného materiálu a za pomoci paních učitelek tvořili výrobky s nepravým modrotiskem. Děti objevily nové možnosti tvoření a setkaly se tak s podobou tradičních řemesel. Z vydařených výrobků měly radost. (foto)