ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Ve čtvrtek 19. dubna se někteří žáci 6.–9. třídy zapojili do okresního kola sportovní soutěže Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), které se konalo ve Žďáře n. S. Soutěžilo se v pěti disciplínách: trojskok, hod medicinbálem, přeskoky přes švihadlo, kliky a běh na 1000 metrů. Do akce se zapojilo 64 sportovců ze tří škol, kteří soutěžili za družstva i jednotlivce v různých věkových kategoriích. Pěkných úspěchů dosáhli Monika Neubauerová (6. tř.) a Lukáš Krčál (9. tř.), kteří ve své kategorii vybojovali 3. místo. V soutěži družstev žáci naší školy obsadili 3. místo. Ani další naši sportovci se v silné konkurenci neztratili a podali řadu výborných sportovních výkonů. (výsledky) (foto)