OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Dne 25.ledna proběhlo distanční online formou okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu opět úspěšně reprezentovala žákyně V. Vildová (9. třída), která se umístila na děleném 13. - 14. místě. Moc blahopřejeme. (výsledky)