OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE TUTA VIA VITAE

V lednu a únoru probíhala celostátní soutěž Tuta Via Vitae, ve které žáci základních škol prověřují svoje znalosti v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem, apod. Ve školním kole zvítězili žáci P. Fabík (8. tř.), J. Kratochvíl a F. Boháček (oba 9. tř.), kteří naši školu reprezentovali v okresním kole. Tam se umístili na krásném 3. místě. Gratulujeme.