OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

V úterý 5. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka, do které se zapojilo 11 žáků z 8. a 9. třídy. Soutěž měla dvě části: mluvnici a sloh. Nejlepšího výsledku dosáhla studentka 9. třídy I. Bláhová, která tímto postupuje do okresního kola, které proběhne 15. února ve Žďáře n. S. (výsledky)