ONLINE VÝUKA VE ŠKOLE

Již od začátku dubna jsme začali žáky 6.–9. třídy vzdělávat prostřednictvím online výuky. Žáci tak mohou dalším způsobem komunikovat nejen s vyučujícím, ale i se svými spolužáky. Postupně se do online výuky zapojili také žáci 1.–5. třídy. Naše škola využívá k tomuto způsobu výuku služby Office 365, konkrétně apllikaci Teams. K online výuce stačí mít připojení k internetu (počítač, mobil) a sluchátka s mikrofonem, ale i bez mikrofonu se může žák online výuky účastnit jako posluchač.

Věříme, že tento moderní způsob zprostředkování učiva a komunikace bude pro děti přínosný a pomůže nám všem se lépe vypořádat se situací, která ve vzdělávání nastala.