OSLAVA KE DNI DĚTÍ

V úterý 1. června byla pro děti 1. stupně připravena pohádková stezka na školním hřišti.

Žáci 9. třídy se proměnili v pohádkové postavy a pomáhali dětem s plněním 15 úkolů. Děti byly rozděleny do smíšených skupin, tudíž si museli vzájemně pomáhat. Stezka zahrnovala hledání kartiček s pohádkovými postavami, ke kterým se vztahoval úkol. Po nalezení všech kartiček a splnění úkolů, děti vyluštily tajenku a získaly tak další úkol – matematický příklad. Když i tuto překážku překonaly, musely ještě z písmenek poskládat název pohádkové postavy, která je poté odměnila sladkým dárečkem. Samozřejmě i sladká odměna nebyla bez práce. Pohádkovou postavu musely děti nejdříve najít a poté chytit. Velkým bonusem celé akce bylo slunečné počasí. (foto)