OSVĚDČENÍ ZA SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Díky šikovným žákům se může naše škola pochlubit také sběrem vysloužilého drobného elektra o hmotnosti 300 kg. Konkrétní přínos žáků vyčísluje získané Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které jsme v březnu získali. Vyplývá z něj, že díky našemu přístupu došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 3,6 tun a nebylo nutné vytěžit 176 litrů ropy. Došlo také k úspoře 1 810 kWh energie, což je přibližně stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1 811krát. Podařilo se recyklovat 173 kg železa, které by se dalo použít pro výrobu 8 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se získalo 6 kg mědi a 7 kg hliníku. (osvědčení)
Velké poděkování patří všem, kteří zodpovědně třídí a tím šetří přírodu a její zdroje, přispívají k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.