PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

V úterý 27. června žáci 1. třídy navštívili místní knihovnu, kde byli pasováni na čtenáře. Každý žáček přečetl krátký úryvek z pohádky O Budulínkovi, aby předvedl, jak hezky se za první školní rok naučil číst. Paní knihovnice ocenila každého čtenáře knížkou, a tak mohou děti o prázdninách si přečíst svoji první knížku. (foto)