PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ve středu 27. června bylo všech 10 prvňáčků pasováno na čtenáře. Po krátké ukázce čtení složily děti slib. Potom dostaly diplom a čokoládovou medaili. (foto)