PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Dne 25. června proběhlo v první třídě Pasování prvňáčků na čtenáře. Paní ředitelka si poslechla prvňáčky, kteří jí přečetli pohádky ze Slabikáře. Některé žáky pochválila, někteří dostali přes prázdniny domácí úkol - trénovat čtení. Přesto všechny děti dostaly diplom a medaili. (foto)