PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ve středu 23. června proběhla v 1. třídě slavnost Pasování na čtenáře. Po přečtení krátkého textu a složení čtenářského slibu byly děti paní ředitelkou pasovány na čtenáře. Obdržely pamětní list a sladkou odměnu. (foto)