PEKLO NA ČERTOVINĚ

V úterý 29. listopadu se děti z 2. a 3. třídy jely trošku bát do Pekla na Čertovině v Hlinsku. Po vydatné svačině podnikly exkurzi ve všech pěti patrech Pekla: čert Krucián představil čertí trapírnu, čertí kuchařka pekelné laskominy. V čertím šenku děti dostaly Čertopivo a došly až k Luciferovi. Někdo se bál méně, někdo víc, ale všem se v Pekle moc líbilo. (foto)