PITNÝ REŽIM

Pitný režim o přestávkách nebude vzhledem k mimořádným protiepidemickýcm opatřením až do odvolání žákům školou poskytován. Prosíme rodiče, aby si žáci nosili do školy vlastní pití, omezení se týká také školní družiny.