PODĚKOVÁNÍ

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohdalov velmi děkuje firmě AGRAS Bohdalov a. s. za poskytnutí sponzorského daru v podobě 4 kusů bezdotykových dezinfekčních stojanů. V době návratu dětí do škol a nutnosti důsledného dodržování hygienických a protiepidemických opatření jich využijí žáci ve škole i děti v mateřské školce k šetrné dezinfekci rukou a prevenci ochrany zdraví. Děkujeme.