PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU

Při příležitosti mezinárodního Dne stromů proběhla 24. října 2017 na naší škole již tradiční Soutěž ve sběru papíru, která probíhá za podpory firmy AVE Žďár n. S.  Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 7,19 tuny papíru a lepenky a 16 kg hliníku. Vítezem této školní soutěže se stala žákyně 8. třídy L. Rychtecká (420 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru papíru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. (foto) (výsledky)