POZVÁNKA NA PLENÁRNÍ SCHŮZI

Vážení rodiče,
zveme Vás na plenární schůzi Základní školy Bohdalov, která se bude konat ve středu 8. listopadu 2017 v 15 hodin ve školní jídelně.

Program:
1. Organizace školního roku 2017/2018 a plán práce školy.
2. Návrh kandidátů – zástupců rodičů žáků do školské rady.
3. Volba členů školské rady.
4. Setkání s třídními učiteli a ostatními pedagogy ve třídách.

Vzhledem k volbě zástupců z vašich řad je účast na tomto setkání důležitá.